LPEU/2021/542 COM(2021)484 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre obchod medzi Kolumbiou, Ekvádorom, Peru a EÚ, pokiaľ ide o úpravy dodatkov 2, 2A a 5 k prílohe II k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)484
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/542
Dátum ukončenia procesu: 21.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia: 24.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia: 24.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia: 21.09.2021