LPEU/2021/541 COM(2021)489 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní nariadenia (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)489
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/541
Dátum ukončenia procesu: 10.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia: 24.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia: 24.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.08.2021
Ukončenie štádia: 10.11.2023