LPEU/2021/54 *COM(2021)34 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy (kodifikované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)34
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Navrhované gestorstvo vraciame z dôvodu potreby zohľadniť námietku gestora MDV SR SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/54
Dátum ukončenia procesu: 09.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.02.2021
Ukončenie štádia: 01.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.02.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 05.02.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.02.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.02.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.02.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.02.2021
Ukončenie štádia: 08.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.02.2021
Ukončenie štádia: 09.02.2021