LPEU/2021/538 COM(2021)488 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výkone právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia (EÚ) 2017/852 o ortuti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)488
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/538
Dátum ukončenia procesu: 25.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia: 20.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia: 20.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia: 25.08.2021