LPEU/2021/537 COM(2021)486 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o činnostiach Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v rokoch 2019 a 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)486
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/537
Dátum ukončenia procesu: 15.12.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia: 05.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.10.2021
Ukončenie štádia: 08.10.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.10.2021
Ukončenie štádia: 15.12.2021