LPEU/2021/534 COM(2021)483 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru (kodifikované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)483
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/534
Dátum ukončenia procesu: 22.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.08.2021
Ukončenie štádia: 20.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia: 20.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.08.2021
Ukončenie štádia: 22.09.2021