LPEU/2021/533 COM(2021)478 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Únie zaujať na 15. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)478
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/533
Dátum ukončenia procesu: 10.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.08.2021
Ukončenie štádia: 31.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.08.2021
Ukončenie štádia: 02.09.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.09.2021
Ukončenie štádia: 10.09.2021