LPEU/2021/531 C(2021)5953 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „ReturnthePlastics: A Citizen’s Initiative to implement an EU-wide deposit-system to recycle plastic bottles“ (In...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2021)5953
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/531

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.08.2021
Ukončenie štádia: 17.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.08.2021
Ukončenie štádia: 17.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)