LPEU/2021/53 COM(2021)50 ZELENÁ KNIHA O STARNUTÍ Podpora medzigeneračnej solidarity a zodpovednosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)50
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/53

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.01.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)