LPEU/2021/528 COM(2021)477 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1091, pokiaľ ide o príspevok Únie na integrované štatistiky fariem v medziach finančného rámca na roky 2021 – 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)477
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/528
Dátum ukončenia procesu: 10.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.08.2021
Ukončenie štádia: 12.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.08.2021
Ukončenie štádia: 17.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.08.2021
Ukončenie štádia: 10.11.2023