LPEU/2021/52 COM(2021)33 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Hodnotenie rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 534/2014/EÚ z 15. mája 2014 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Tuniskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)33
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/52
Dátum ukončenia procesu: 30.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 29.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 30.03.2021