LPEU/2021/515 COM(2021)462 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE hodnotiaca povinné uvádzanie označovania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu pre mäso z ošípaných, hydiny, oviec a kôz

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)462
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/515

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.08.2021
Ukončenie štádia: 10.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.08.2021
Ukončenie štádia: 13.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 13.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)