LPEU/2021/506 COM(2021)445 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Nemecku povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)445
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/506
Dátum ukončenia procesu: 13.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.08.2021
Ukončenie štádia: 04.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.08.2021
Ukončenie štádia: 09.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.08.2021
Ukončenie štádia: 13.09.2021