LPEU/2021/50 COM(2021)43 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o výdavkoch EPZF Systém včasného varovania č. 11 ‒ 12/2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)43
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/50

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)