LPEU/2021/496 COM(2021)424 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú ochranné a riadiace opatrenia na ochranu tuniaka južného

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)424
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/496

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.07.2021
Ukončenie štádia: 28.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.07.2021
Ukončenie štádia: 02.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)