LPEU/2021/495 COM(2021)426 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať na ôsmom zasadnutí zmluvných strán Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva v mene Európskej únie, pokiaľ ide o určité zmeny prílohy 3 k dohode

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)426
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/495
Dátum ukončenia procesu: 18.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.07.2021
Ukončenie štádia: 27.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.07.2021
Ukončenie štádia: 30.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.07.2021
Ukončenie štádia: 18.08.2021