LPEU/2021/491 COM(2021)418 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie písomným postupom účastníkov Dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch, pokiaľ ide o prehodnotenie Sektorového dohovoru o vývozných úveroch na projekty výroby elektriny spaľovaním uhlia uvedeného v prílohe VI

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)418
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/491
Dátum ukončenia procesu: 20.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.07.2021
Ukončenie štádia: 26.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.07.2021
Ukončenie štádia: 29.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.07.2021
Ukončenie štádia: 20.08.2021