LPEU/2021/490 COM(2021)416 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE O VONKAJŠEJ ČINNOSTI EIB S ROZPOČTOVOU ZÁRUKOU EÚ V ROKU 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)416
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/490
Dátum ukončenia procesu: 18.11.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.07.2021
Ukončenie štádia: 26.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.07.2021
Ukončenie štádia: 29.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.07.2021
Ukončenie štádia: 18.11.2021