LPEU/2021/482 COM(2021)421 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)421
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/482
Dátum začiatku MPK: 21.01.2022
Dátum konca MPK: 03.02.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.07.2021
Ukončenie štádia: 05.10.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.10.2021
Ukončenie štádia: 08.10.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.10.2021
Ukončenie štádia: 20.01.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.01.2022
Ukončenie štádia: 04.02.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.02.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)