LPEU/2021/479 COM(2021)411 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)411
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/479
Dátum ukončenia procesu: 18.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.07.2021
Ukončenie štádia: 26.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.07.2021
Ukončenie štádia: 27.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.07.2021
Ukončenie štádia: 18.08.2021