LPEU/2021/475 COM(2021)404 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Vyročná správa o vykonávaní iniciatívy Dobrovoľníci pomoci EÚ v roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)404
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/475
Dátum ukončenia procesu: 28.07.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.07.2021
Ukončenie štádia: 19.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.07.2021
Ukončenie štádia: 22.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.07.2021
Ukončenie štádia: 28.07.2021