LPEU/2021/473 COM(2021)431 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Česka

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)431
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/473

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.07.2021
Ukončenie štádia: 19.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.07.2021
Ukončenie štádia: 22.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)