LPEU/2021/470 COM(2021)319 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou ustanovujúcou pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich člen...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)319
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/470
Dátum ukončenia procesu: 25.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.07.2021
Ukončenie štádia: 29.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.07.2021
Ukončenie štádia: 02.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.08.2021
Ukončenie štádia: 25.08.2021