LPEU/2021/47 COM(2020)833 Návrh ROZHODNUTIE RADY ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom článkom 164 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, pokiaľ ide o prítomnosť Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)833
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/47
Dátum ukončenia procesu: 23.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 23.02.2021