LPEU/2021/463 COM(2021)407 Návrh ODPORÚČANIE RADY o Pakte pre výskum a inováciu v Európe

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)407
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/463

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.07.2021
Ukončenie štádia: 27.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.07.2021
Ukončenie štádia: 27.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 27.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)