LPEU/2021/457 COM(2021)558 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o energetickej efektívnosti (prepracované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)558
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/457

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.07.2021
Ukončenie štádia: 10.09.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.09.2021
Ukončenie štádia: 16.09.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.09.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)