LPEU/2021/452 COM(2021)395 VÝROČNÁ SPRÁVA KOMISIE o výročných správach členských štátov o činnosti týkajúcej sa vývozných úverov v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1233/2011

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)395
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/452
Dátum ukončenia procesu: 02.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.07.2021
Ukončenie štádia: 15.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.07.2021
Ukončenie štádia: 20.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.07.2021
Ukončenie štádia: 02.08.2021