LPEU/2021/45 *COM(2020)832 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore zriadenom článkom 164 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia zmeniť Protokol o Írsku/Severnom Írsku k uvedenej dohode

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)832
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Doplnenie/vypustenie právne záväzných aktov EÚ do prílohy írskeho protokolu je len technickou záležitosťou. Na základe vyjadrenia MZVEZ SR nie je určenie spolugestorov nevyhnutné.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/45
Dátum ukončenia procesu: 23.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 01.02.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.02.2021
Ukončenie štádia: 01.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.02.2021
Ukončenie štádia: 02.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.02.2021
Ukončenie štádia: 23.02.2021