LPEU/2021/448 COM(2021)412 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY o pozastavení uplatňovania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 vo vzťahu k Bangladéšu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)412
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/448
Dátum ukončenia procesu: 03.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.07.2021
Ukončenie štádia: 26.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.07.2021
Ukončenie štádia: 27.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.07.2021
Ukončenie štádia: 03.09.2021