LPEU/2021/44 COM(2020)834 Návrh ROZHODNUTIE RADY podľa článku 218 ods. 9 ZFEÚ o pozícii Únie k návrhu rozhodnutia Spoločného výboru o určení tovaru neohrozeného rizikom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)834
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/44
Dátum ukončenia procesu: 02.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.01.2021
Ukončenie štádia: 29.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 01.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 01.02.2021
Ukončenie štádia: 02.03.2021