LPEU/2021/434 COM(2021)402 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2222, pokiaľ ide o cezhraničnú infraštruktúru spájajúcu Úniu a Spojené kráľovstvo prostredníctv...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)402
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/434
Dátum ukončenia procesu: 26.07.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.07.2021
Ukončenie štádia: 14.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.07.2021
Ukončenie štádia: 19.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.07.2021
Ukončenie štádia: 26.07.2021