LPEU/2021/432 COM(2021)385 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o hodnotení a aktualizácii odporúčaní reforiem v oblasti regulácie odborných služieb z roku 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)385
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/432
Dátum ukončenia procesu: 02.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.07.2021
Ukončenie štádia: 12.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.07.2021
Ukončenie štádia: 15.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 15.07.2021
Ukončenie štádia: 02.08.2021