LPEU/2021/431 COM(2021)300 NÁVRH Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2022 - Všeobecný úvod - Celkové výdavky - Všeobecný výkaz príjmov - Výkaz príjmov a výdavkov podľa oddielov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)300
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/431
Dátum ukončenia procesu: 11.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.07.2021
Ukončenie štádia: 09.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.07.2021
Ukončenie štádia: 14.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.07.2021
Ukončenie štádia: 11.08.2021