LPEU/2021/430 COM(2021)460 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 5 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2021 Humanitárna pomoc pre utečencov v Turecku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)460
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/430
Dátum ukončenia procesu: 11.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.07.2021
Ukončenie štádia: 19.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.07.2021
Ukončenie štádia: 22.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.07.2021
Ukončenie štádia: 11.08.2021