LPEU/2021/425 COM(2021)378 SPRÁVA KOMISIE RADE o vykonávaní finančnej pomoci poskytovanej zámorským krajinám a územiam v rámci 11. Európskeho rozvojového fondu v roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)378
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/425
Dátum ukončenia procesu: 30.07.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.07.2021
Ukončenie štádia: 09.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.07.2021
Ukončenie štádia: 14.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.07.2021
Ukončenie štádia: 30.07.2021