LPEU/2021/422 COM(2021)374 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o zmene Medzinárodnej dohody o káve z roku 2007

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)374
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/422
Dátum ukončenia procesu: 15.07.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.07.2021
Ukončenie štádia: 08.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.07.2021
Ukončenie štádia: 13.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.07.2021
Ukončenie štádia: 15.07.2021