LPEU/2021/421 COM(2021)376 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (Európsky obranný fond)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)376
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/421
Dátum ukončenia procesu: 30.07.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.07.2021
Ukončenie štádia: 08.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.07.2021
Ukončenie štádia: 13.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.07.2021
Ukončenie štádia: 30.07.2021