LPEU/2021/415 COM(2021)391 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o európskych zelených dlhopisoch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)391
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/415
Dátum začiatku MPK: 25.08.2021
Dátum konca MPK: 08.09.2021
Dátum ukončenia procesu: 09.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.07.2021
Ukončenie štádia: 03.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.08.2021
Ukončenie štádia: 06.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.08.2021
Ukončenie štádia: 24.08.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.08.2021
Ukončenie štádia: 09.09.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 09.09.2021
Ukončenie štádia: 09.09.2021