LPEU/2021/41 C(2021)320 ROZHODNUTIE KOMISIE o neautomatickom prenose rozpočtových prostriedkov z roku 2020 do roku 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2021)320
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/41
Dátum ukončenia procesu: 04.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.01.2021
Ukončenie štádia: 26.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.01.2021
Ukončenie štádia: 28.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.01.2021
Ukončenie štádia: 04.03.2021