LPEU/2021/406 COM(2021)356 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013, pokiaľ ide o obmedzenia prístupu do vôd Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)356
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/406

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.07.2021
Ukončenie štádia: 06.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.07.2021
Ukončenie štádia: 07.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.07.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)