LPEU/2021/401 COM(2021)384 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovinska

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)384
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/401
Dátum ukončenia procesu: 05.08.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.07.2021
Ukončenie štádia: 02.07.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.07.2021
Ukončenie štádia: 07.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.07.2021
Ukončenie štádia: 05.08.2021