LPEU/2021/4 COM(2020)849 Návrh ODPORÚČANIE RADY k spoločnému rámcu používania, validácie a vzájomného uznávania rýchlych antigénových testov na COVID-19 v EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)849
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/4
Dátum ukončenia procesu: 16.01.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.01.2021
Ukončenie štádia: 05.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.01.2021
Ukončenie štádia: 07.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.01.2021
Ukončenie štádia: 16.01.2021