LPEU/2021/391 COM(2021)342 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)342
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/391
Dátum ukončenia procesu: 27.07.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.06.2021
Ukončenie štádia: 30.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.06.2021
Ukončenie štádia: 02.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.07.2021
Ukončenie štádia: 27.07.2021