LPEU/2021/390 COM(2021)352 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v súvislosti s Dohovorom o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku v prípade rozhodnutia o vymedzení a odporúčania o spravovaní chránenej morskej oblasti Severoatlantického prúdu a podmorskej hory Evlanov (chránená morská oblasť NACES)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)352
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/390
Dátum ukončenia procesu: 27.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.06.2021
Ukončenie štádia: 30.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.06.2021
Ukončenie štádia: 02.07.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.07.2021
Ukončenie štádia: 27.09.2021