LPEU/2021/39 COM(2021)26 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v skupine expertov pre Európsku dohodu o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) a v pracovnej skupine Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre cestnú dopravu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)26
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/39
Dátum ukončenia procesu: 01.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.01.2021
Ukončenie štádia: 25.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.01.2021
Ukončenie štádia: 25.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.01.2021
Ukončenie štádia: 01.02.2021