LPEU/2021/382 JOIN(2021)14 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa o vykonávaní stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ v digitálnej dekáde

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2021)14
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/382

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.06.2021
Ukončenie štádia: 02.08.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.08.2021
Ukončenie štádia: 02.08.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)