LPEU/2021/38 COM(2020)697 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o dohode medzi Európskou úniou a Mongolskom o zemepisných označeniach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)697
Aktuálne štádium materiálu: Publikované v Zbierke zákonov SR
Gestor: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/38
Dátum ukončenia procesu: 12.02.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.01.2021
Ukončenie štádia: 25.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.01.2021
Ukončenie štádia: 25.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.01.2021
Ukončenie štádia: 12.02.2021