LPEU/2021/378 COM(2021)316 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, ako sa vyžaduje podľa článku 118, za roky 2015 – 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)316
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/378

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.06.2021
Ukončenie štádia: 22.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.06.2021
Ukončenie štádia: 25.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)