LPEU/2021/375 *COM(2021)331 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie o pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a víza

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)331
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Vrátené na základe požiadavky MZVEZ SR, keďže daný právny akt EÚ patrí do pôsobnosti MV SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/375

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.06.2021
Ukončenie štádia: 21.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.06.2021
Ukončenie štádia: 22.06.2021
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.06.2021
Ukončenie štádia: 22.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.06.2021
Ukončenie štádia: 22.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.06.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)