LPEU/2021/373 COM(2021)314 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod zriadenom Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Výboru pre obchod

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)314
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/373
Dátum ukončenia procesu: 13.09.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.06.2021
Ukončenie štádia: 21.06.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.06.2021
Ukončenie štádia: 24.06.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.06.2021
Ukončenie štádia: 13.09.2021